Synonyms Index

ā-brahma-bhuvanāt — až po Brahmovu planétu — Bg 8.16
a-kāraḥ — prvé písmeno — Bg 10.33
ā-pṛthivyoḥ — na zemi — Bg 11.20
abhaktāya — neoddaný — Bg 18.67
ābharaṇam — ozdoby — Bg 11.10-11
ābhāsam — pôvodný zdroj — Bg 13.15
abhāṣata — začal reč — Bg 11.14
abhāvaḥ — meniaca vlastnosť — Bg 2.16
abhāvaḥ — smrť — Bg 10.4-5
abhavat — bol — Bg 1.13
abhāvayataḥ — ten, kto nie je upevnený — Bg 2.66
abhayam — nebojácnosť — Bg 10.4-5, Bg 16.1-3
abhaye — nebojácnosť — Bg 18.30
abhibhavāt — prevláda — Bg 1.40
abhibhavati — premení — Bg 1.39
abhibhūya — prekoná — Bg 14.10
abhidhāsyati — vysvetľuje — Bg 18.68
abhidhīyate — nazýva sa — Bg 13.1-2
abhidhīyate — je označený — Bg 17.26-27
abhidhīyate — hovorí sa — Bg 18.11
abhihitā — vyložil — Bg 2.39
abhijana-vān — obklopený aristokratickým príbuzenstvom — Bg 16.13-15
abhijānanti — poznajú — Bg 9.24
abhijānāti — pozná — Bg 4.14
abhijānāti — môžu rozumieť — Bg 7.25
abhijānāti — môže spoznať — Bg 18.55
abhijātaḥ — zrodený — Bg 16.5
abhijātasya — toho, kto je zrodený — Bg 16.1-3
abhijātasya — tých, ktorí sa narodili — Bg 16.4
abhijāyate — prejaví sa — Bg 2.62
abhijāyate — narodí sa — Bg 6.41, Bg 13.24
abhikrama — snaha — Bg 2.40
abhimānaḥ — domýšľavosť — Bg 16.4
abhimukhāḥ — k — Bg 11.28
abhinandati — jasá — Bg 2.57
abhipravṛttaḥ — byť plne zamestnaný — Bg 4.20
abhirakṣantu — mali by ste podporiť — Bg 1.11
abhirakṣitam — dokonale ochraňovaní — Bg 1.10
abhirakṣitam — svedomito chránená — Bg 1.10
abhirataḥ — nasledovanie — Bg 18.45
abhisandhāya — túžiaci — Bg 17.12
abhitaḥ — majú v blízkej budúcnosti zaistené — Bg 5.26
abhivijvalanti — žeravých — Bg 11.28
abhiyuktānām — trvale oddaní — Bg 9.22
abhram — mrak — Bg 6.38
abhyadhikaḥ — väčší — Bg 11.43
abhyahanyanta — spoločne sa rozozneli — Bg 1.13
abhyanunādayan — rozoznela — Bg 1.19
abhyarcya — uctievaním — Bg 18.46
abhyāsa-yoga — vykonávaním — Bg 8.8