Synonyms Index

адите — Адити — ШБ 2.7.17, ШБ 8.23.4, ШБ 8.23.21
адите — от Адити — ШБ 6.6.39
адите — от матери Адити — ШБ 8.13.6
адите — в (лоне) Адити — ШБ 8.17.24
адите — в (лоне) Адити, Своей матери — ШБ 8.19.30
дите — от Адити — ШБ 5.24.18
адите сутн — сыновьям Адити — ШБ 2.3.2-7