Bg 11.18

tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me
Woord-voor-woord-vertalingen: 
tvam — Jij; akṣaram — de onvergankelijke; paramam — allerhoogste; veditavyam — moet begrepen worden; tvam — Jij; asya — van dit; viśvasya — universum; param — allerhoogste; nidhānam — basis; tvam — Jij; avyayaḥ — onuitputtelijk; śāśvata-dharma-goptā — instandhouder van de eeuwige religie; sanātanaḥ — eeuwige; tvam — Jij; puruṣaḥ — de Allerhoogste Persoonlijkheid; mataḥ me — dit is mijn mening.
Vertaling: 
Jij bent het hoogste en voornaamste doel. Je bent de uiteindelijke rustplaats van dit hele universum. Je bent onuitputtelijk, de oudste, de instandhouder van de eeuwige religie en de Persoonlijkheid Gods. Dit is mijn mening.