Viešpaties Caitanyos mokymas

SKIRIU
Šventajai misijai
Śrīlos Saccidānandos Bhaktivinodos Ṭhākuros,
kuris 1896-ais – mano gimimo metais – supažindino Vakarų pasaulį (McGill universitetas, Canada) su Viešpaties Caitanyos mokymu
A. C. Bhaktivedanta Svamis