Synonyms Index

upajāyate — išsivysto — Bg 2.62, Bg 14.11
upajāyate — įvyksta — Bg 2.65