Synonyms Index

acalā — nepalaužiamas — Bg 2.53
acala-pratiṣṭham — ramų — Bg 2.70
acalaḥ — nepajudinama — Bg 2.24
acalam — nejudrus — Bg 6.13–14
acalam — nejudamą — Bg 12.3–4
acalām — tvirtą — Bg 7.21
acalena — nesiblaškančiu — Bg 8.10
acāpalam — ryžtingumas — Bg 16.1–3
ācāraḥ — elgsena — Bg 14.21
ācāraḥ — elgesys — Bg 16.7
acaram — ir nejuda — Bg 11.7
acaram — nejudančių — Bg 13.16
ācaran — atlikdamas — Bg 3.19
acarasya — ir nejudančio — Bg 11.43
ācarataḥ — atliekamas — Bg 4.23
ācarati — daro — Bg 3.21
ācarati — veikia — Bg 16.22
ācārya — o mokytojau — Bg 1.3
ācārya-upāsanam — kreipimąsi į bona fide dvasinį mokytoją — Bg 13.8–12
ācāryāḥ — mokytojai — Bg 1.32–35
ācāryam — prie mokytojo — Bg 1.2
ācāryān — mokytojus — Bg 1.26
anuśocanti — liūdi — Bg 2.11
anvaśocaḥ — sielvartauji — Bg 2.11
arjuna uvāca — Arjuna tarė — Bg 4.4, Bg 8.1
āścarya-mayam — nuostabų — Bg 11.10–11
āścarya-vat — kaip stebuklą — Bg 2.29
āścarya-vat — kaip apie stebuklą — Bg 2.29
āścarya-vat — irgi kaip apie stebuklą — Bg 2.29
āścaryāṇi — stebuklų — Bg 11.6
aśucau — nešvarūs — Bg 16.16
āsura-niścayān — demonai — Bg 17.5–6
avyabhicāreṇa — nenukrypdamas — Bg 14.26
avyabhicāriṇī — nuolatinis — Bg 13.8–12
avyabhicāriṇyā — be jokio pertrūkio — Bg 18.33
bhīṣmam ca — ir Bhīsma — Bg 11.34
brahmacāri-vrate — celibato įžadų — Bg 6.13–14
brahmacaryam — celibato — Bg 8.11
brahmacaryam — celibatas — Bg 17.14
ca — taip pat — Bg 1.4, Bg 1.4, Bg 1.5, Bg 1.8, Bg 1.8, Bg 1.9, Bg 1.11, Bg 1.13, Bg 1.14, Bg 1.16–18, Bg 1.16–18, Bg 1.16–18, Bg 1.16–18, Bg 1.19, Bg 1.19, Bg 1.25, Bg 1.28, Bg 1.29, Bg 1.29, Bg 1.29, Bg 1.30, Bg 1.30, Bg 1.31, Bg 1.31, Bg 1.31, Bg 1.32–35, Bg 1.32–35, Bg 1.32–35, Bg 1.37–38, Bg 1.41, Bg 1.42, Bg 2.4, Bg 2.6, Bg 2.8, Bg 2.11, Bg 2.11, Bg 2.12, Bg 2.19, Bg 2.23, Bg 2.26, Bg 2.27, Bg 2.29, Bg 2.29, Bg 2.32, Bg 2.33, Bg 2.34, Bg 2.34, Bg 2.35, Bg 2.36, Bg 2.41, Bg 2.52, Bg 2.58, Bg 3.4, Bg 3.8, Bg 3.22, Bg 3.38, Bg 3.39, Bg 4.3, Bg 4.5, Bg 4.9, Bg 4.17, Bg 4.17, Bg 4.18, Bg 4.22, Bg 4.27, Bg 4.28, Bg 4.40, Bg 5.1, Bg 5.2, Bg 5.15, Bg 5.18, Bg 5.20, Bg 6.1, Bg 6.1, Bg 6.1, Bg 6.13–14, Bg 6.16, Bg 6.16, Bg 6.20–23, Bg 6.20–23, Bg 6.20–23, Bg 6.29, Bg 6.30, Bg 6.35, Bg 6.43, Bg 6.46, Bg 7.9, Bg 7.9, Bg 7.12, Bg 7.16, Bg 7.26, Bg 7.29, Bg 7.30, Bg 8.5, Bg 8.7, Bg 8.10, Bg 8.12, Bg 8.23, Bg 8.28, Bg 8.28, Bg 9.4, Bg 9.5, Bg 9.5, Bg 9.9, Bg 9.14, Bg 9.15, Bg 9.29, Bg 10.2, Bg 10.3, Bg 10.4–5, Bg 10.7, Bg 10.9, Bg 10.9, Bg 10.9, Bg 10.12–13, Bg 10.17, Bg 10.18, Bg 10.20, Bg 10.20, Bg 10.22, Bg 10.23, Bg 10.23, Bg 10.24, Bg 10.29, Bg 10.29, Bg 10.30, Bg 10.30, Bg 10.31, Bg 10.32, Bg 10.34, Bg 10.34, Bg 10.34, Bg 10.39, Bg 11.5, Bg 11.7, Bg 11.15, Bg 11.15, Bg 11.22, Bg 11.24, Bg 11.25, Bg 11.26–27, Bg 11.36, Bg 11.37, Bg 11.39, Bg 11.41–42, Bg 11.43, Bg 11.45, Bg 11.48, Bg 11.49, Bg 11.50, Bg 11.53, Bg 11.54, Bg 12.1, Bg 12.3–4, Bg 12.13–14, Bg 12.15, Bg 12.15, Bg 12.18–19, Bg 12.18–19, Bg 13.1–2, Bg 13.1–2, Bg 13.1–2, Bg 13.3, Bg 13.4, Bg 13.4, Bg 13.4, Bg 13.4, Bg 13.4, Bg 13.5, Bg 13.6–7, Bg 13.6–7, Bg 13.6–7, Bg 13.8–12, Bg 13.8–12, Bg 13.8–12, Bg 13.15, Bg 13.15, Bg 13.16, Bg 13.16, Bg 13.17, Bg 13.17, Bg 13.17, Bg 13.17, Bg 13.19, Bg 13.20, Bg 13.20, Bg 13.23, Bg 13.25, Bg 13.30, Bg 13.31, Bg 13.35, Bg 14.2, Bg 14.6, Bg 14.10, Bg 14.10, Bg 14.13, Bg 14.17, Bg 14.17, Bg 14.21, Bg 14.26, Bg 14.27, Bg 14.27, Bg 15.3–4, Bg 15.3–4, Bg 15.3–4, Bg 15.9, Bg 15.9, Bg 15.11, Bg 15.12, Bg 15.13, Bg 15.15, Bg 16.7, Bg 16.13–15, Bg 16.18, Bg 17.2, Bg 17.5–6, Bg 17.10, Bg 17.14, Bg 17.15, Bg 17.15, Bg 17.18, Bg 17.20, Bg 17.21, Bg 17.22, Bg 17.23, Bg 17.23, Bg 17.25, Bg 17.26–27, Bg 17.26–27, Bg 17.26–27, Bg 17.28, Bg 17.28, Bg 18.1, Bg 18.5, Bg 18.6, Bg 18.9, Bg 18.14, Bg 18.19, Bg 18.19, Bg 18.25, Bg 18.28, Bg 18.29, Bg 18.30, Bg 18.31, Bg 18.31, Bg 18.32, Bg 18.35, Bg 18.36, Bg 18.39, Bg 18.39, Bg 18.51–53, Bg 18.51–53, Bg 18.67, Bg 18.67, Bg 18.70, Bg 18.74, Bg 18.76, Bg 18.77, Bg 18.77, Keturiolikta mantra
ca — o taip pat — Bg 1.8
ca — tikrai — Bg 2.31
ca api — taip pat — Bg 15.8
caila-ajina — minkštu audeklu ir elnio kailiu — Bg 6.11–12
cakra-hastam — disku rankoje — Bg 11.46
cakram — ciklu — Bg 3.16
cakriṇam — su diskais — Bg 11.17
cakṣuḥ — akis — Bg 5.27–28