Synonyms Index

akṛta- buddhitvāt — dėl menko proto — Bg 18.16
asakta-buddhiḥ — su intelektu, neturinčiu prisirišimo — Bg 18.49
buddhi — intelektu — Bg 6.20–23
buddhi — intelekto — Bg 18.37
buddhi-bhedam — proto drumstimą — Bg 3.26
buddhi-mān — yra išminčius — Bg 4.18
buddhi-mān — protingu — Bg 15.20
buddhi-matām — išmintingųjų — Bg 7.10
buddhi-nāśaḥ — intelekto praradimas — Bg 2.63
buddhi nāśāt — praradus intelektą — Bg 2.63
buddhi-saṁyogam — sąmonės atgaivinimą — Bg 6.43
buddhi-yogam — tikrą intelektą — Bg 10.10
buddhi-yogam — pasiaukojimo veikloje — Bg 18.57
buddhi-yogāt — veikdamas vardan Kṛṣṇos — Bg 2.49
buddhi-yuktaḥ — tas, kuris atlieka pasiaukojimo tarnystę — Bg 2.50
buddhi-yuktāḥ — atliekantys pasiaukojimo tarnystę — Bg 2.51
buddhiḥ — pasiaukojimo tarnystei Viešpačiui — Bg 2.44
buddhiḥ — transcendentinė tarnystė, pasitelkus intelektą — Bg 2.52
buddhiḥ — transcendentinis intelektas — Bg 2.66
buddhiḥ — intelektą — Bg 5.27–28, Bg 8.7
buddhiḥ — ir intelektą — Bg 12.13–14
buddhim — intelektą — Bg 3.2, Bg 12.8
sama-buddhiḥ — vienodu intelektu — Bg 6.9
sthira-buddhiḥ — kurio intelektas nukreiptas į savąjį „aš“ — Bg 5.20