Synonyms Index

abhijāyate — pasireiškia — Bg 2.62
abhijāyate — gimsta — Bg 6.41, Bg 13.24