Synonyms Index

ā-brahma-bhuvanāt — iki pat Brahmalokos planetos — Bg 8.16
a-kāraḥ — pirmoji raidė — Bg 10.33
ā-pṛthivyoḥ — iki žemės — Bg 11.20
abhaktāya — nebhaktui — Bg 18.67
ābharaṇam — papuošalų — Bg 11.10–11
ābhāsam — pirminis šaltinis — Bg 13.15
abhāṣata — ėmė kalbėti — Bg 11.14
abhāvaḥ — kintamumas — Bg 2.16
abhāvaḥ — mirtis — Bg 10.4–5
abhavat — kilo — Bg 1.13
abhāvayataḥ — neįsitvirtinusio — Bg 2.66
abhayam — bebaimiškumas — Bg 10.4–5, Bg 16.1–3
abhaye — ir bebaimiškumą — Bg 18.30
abhibhavāt — ėmus vyrauti — Bg 1.40
abhibhavaty — virsta — Bg 1.39
abhibhūya — pranokdama — Bg 14.10
abhidhāsyati — aiškina — Bg 18.68
abhidhīyate — vadina — Bg 13.1–2
abhidhīyate — yra pažymėtas — Bg 17.26–27
abhidhīyate — yra sakoma — Bg 18.11
abhigacchanti — eina — Trečia mantra
abhihitā — aiškinau — Bg 2.39
abhijana-vān — supamas kilmingų giminaičių — Bg 16.13–15
abhijānanti — jie žino — Bg 9.24
abhijānāti — žino — Bg 4.14
abhijānāti — gali suprasti — Bg 7.25
abhijānāti — gali pažinti — Bg 18.55
abhijātaḥ — gimęs — Bg 16.5
abhijātasya — gimusio — Bg 16.1–3, Bg 16.4
abhijāyate — pasireiškia — Bg 2.62
abhijāyate — gimsta — Bg 6.41, Bg 13.24
abhikrama — stengiantis — Bg 2.40
abhimānaḥ — tuštybė — Bg 16.4
abhimukhāḥ — link — Bg 11.28
abhinandati — giria — Bg 2.57
abhipravṛttaḥ — visiškai užsiėmęs — Bg 4.20
abhirakṣantu — turite padėti — Bg 1.11
abhirakṣitam — patikimai saugoma — Bg 1.10
abhirakṣitam — rūpestingai saugoma — Bg 1.10
abhirataḥ — užsiimdamas — Bg 18.45
abhisandhāya — trokštant — Bg 17.12
abhitaḥ — netrukus — Bg 5.26
abhivijvalanti — ir sudega — Bg 11.28
abhiyuktānām — tvirtai pasiaukojusių — Bg 9.22
abhram — debesis — Bg 6.38
abhūt — egzistuoja kaip — Septinta mantra
abhyadhikaḥ — didesnis — Bg 11.43
abhyahanyanta — vienu metu sugaudė — Bg 1.13
abhyanunādayan — nuaidėjęs — Bg 1.19
abhyarcya — garbindamas — Bg 18.46