Anapus laiko ir erdvės

Skiriama viso
pasaulio mokslininkams,
su Jo Dieviškosios Kilnybės
Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī
Gosvāmī Mahārājos, mano dvasinio
mokytojo, palaiminimais.