Bg 9.27

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam
Synonyms: 
yat — ką; karoṣi — darai; yat — ką; aśnāsi — valgai; yat — ką; juhoṣi — atnašauji; dadāsi — atiduodi; yat — ką; yat — kokias; tapasyasi — askezes atlieki; kaunteya — o Kuntī sūnau; tat — tai; kuruṣva — atlik; mat — Man; arpaṇam — kaip auką.
Translation: 
O Kuntī sūnau, kad ir ką tu darytum, valgytum, atnašautum ar atiduotum, kokias askezes tu atliktum – daryk tai kaip auką Man.
Purport: 

KOMENTARAS: Taigi kiekvieno žmogaus pareiga tvarkyti savo gyvenimą taip, kad jokiomis aplinkybėmis jis neužmirštų Kṛṣṇos. Kiekvienas turi dirbti, kad palaikytų gyvybę, todėl šiame posme Kṛṣṇa siūlo dirbti Jam. Kad gyventum, reikia valgyti, ir tas valgis turi būti Kṛṣṇai paaukoto maisto likučiai. Kiekvienas civilizuotas žmogus privalo atlikti tam tikrus religinius ritualus, todėl Kṛṣṇa siūlo: „Darykite tai vardan Manęs.“ Tai vadinasi arcana. Kiekvienas turi polinkį aukoti. Kṛṣṇa sako: „Aukok Man“, o tai reiškia, kad sutaupytų pinigų perteklių reikia skirti Kṛṣṇos sąmonės judėjimui remti. Dabar žmonės labai domisi meditacija, o ji neparanki šiame amžiuje, tačiau tas, kuris dvidešimt keturias valandas per parą medituoja Kṛṣṇą, su maldos karoliais kartodamas Hare Kṛṣṇa mantrą, iš tiesų yra didžiausias medituotojas ir yogas; šią mintį patvirtina šeštasis „Bhagavad- gītos“ skyrius.