Bg 8.1

arjuna uvāca
kiṁ tad brahma kim adhyātmaṁ
kiṁ karma puruṣottama
adhibhūtaṁ ca kiṁ proktam
adhidaivaṁ kim ucyate
Synonyms: 
arjuna uvāca — Arjuna tarė; kim — kas; tat — tas; brahma — Brahmanas; kim — kas; adhyātmam — savasis „aš“; kim — kas; karma — karminė veikla; puruṣa-uttama — o Aukščiausiasis Asmuo; adhibhūtam — materialia kūrinija; ca — ir; kim — kas; proktam — yra vadinama; adhidaivam — pusdieviais; kim — ką; ucyate — vadina.
Translation: 
Arjuna paklausė: O mano Viešpatie, o Aukščiausiasis Asmuo, kas yra Brahmanas? Kas yra savasis „aš“? Kas yra karminė veikla? Kas yra materiali kūrinija ir kas pusdieviai? Prašau man tai paaiškinti.
Purport: 

KOMENTARAS: Šiame skyriuje Viešpats Kṛṣṇa atsako į įvairius Arjunos klausimus. Pirmasis jų – „Kas yra Brahmanas?“ Viešpats taip pat paaiškina, kas yra karma (karminė veikla), pasiaukojimo tarnystė, yogos pagrindai, o taip pat gryna pasiaukojimo tarnystė. „Śrīmad-Bhāgavatam“ aiškina, kad Aukščiausioji Absoliuti Tiesa žinoma kaip Brahmanas, Paramātma ir Bhagavānas. Be to, Brahmanu vadinama dar ir gyvoji esybė – individuali siela. Arjuna teiraujasi ir apie ātmą. Žodis ātmā nurodo kūną, sielą ir protą. Pasak Vedų žodyno, ātmā reiškia protą, sielą, kūną, o taip pat jusles.

Į Aukščiausiąjį Viešpatį Arjuna kreipėsi kaip į Puruṣottamą – Aukščiausiąją Asmenybę, o tai reiškia, kad klausimus jis pateikia ne šiaip draugui, bet Aukščiausiajam Asmeniui, suprasdamas, kad Jis yra aukščiausias autoritetas, galintis tiksliai į juos atsakyti.