Bg 11.23

rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ
mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham
Synonyms: 
rūpam — pavidalą; mahat — labai didingą; te — Tavo; bahu — daug; vaktra — veidų; netram — ir akių; mahā-bāho — o tvirtaranki; bahu — daug; bāhu — rankų; ūru — šlaunų; pādam — ir kojų; bahu-udaram — daug pilvų; bahu- daṁṣṭrā — daug dantų; karālam — baisių; dṛṣṭvā — regėdamos; lokāḥ — visos planetos; pravyathitāḥ — sunerimusios; tathā — taip pat; aham — aš.
Translation: 
O tvirtaranki, daugybės didingojo Tavo pavidalo veidų, akių, rankų, šlaunų, kojų, pilvų ir Tavo baisių dantų vaizdas sukėlė sąmyšį visose planetose, sunerimo visi jose viešpataujantys pusdieviai. Man irgi neramu.