Bg 1.20

atha vyavasthitān dṛṣṭvā
dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ
pravṛtte śastra-sampāte
dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṁ tadā vākyam
idam āha mahī-pate
Synonyms: 
atha — po to; vyavasthitān — įsitaisęs; dṛṣṭvā — žvelgdamas; dhārtarāṣṭṛān — į Dhṛtarāṣṭṛos sūnus; kapi-dhvajaḥ — tas, kurio vėliava pažymėta Hanumāno ženklu; pravṛtte — pasirengęs; śastra-sampāte — leisti strėles; dhanuḥ — lanką; udyamya — pakėlęs; pāṇḍavaḥ — Pāṇḍu sūnus (Arjuna); hṛṣīkeṣam — Viešpačiui Kṛṣṇai; tadā — tada; vākyam — žodžius; idam — šiuos; āha — ištarė; mahī-pate — o valdove.
Translation: 
Tada Pāṇḍu sūnus Arjuna, sėdintis kovos vežime, virš kurio plaikstėsi vėliava su Hanumāno atvaizdu, pakėlė lanką ir pasiruošė leisti strėles. O valdove, pažvelgęs į Dhṛtarāṣṭros sūnus kautynių rikiuotėje, Arjuna prabilo į Viešpatį Kṛṣṇą tokiais žodžiais.
Purport: 

KOMENTARAS: Artinosi mūšio pradžia. Ankstesnis tekstas rodo, kad Dhṛtarāṣṭros sūnūs šiek tiek apniuko, pamatę netikėtai išdėstytas Pāṇḍavų karines pajėgas. Pastarieji kautynių lauke vadovavosi tiesioginiais Viešpaties Kṛṣṇos nurodymais. Hanumāno atvaizdas Arjunos vėliavoje – dar vienas pergalės ženklas, nes Hanumānas padėjo nugalėti Viešpačiui Rāmai kautynėse su Rāvaṇa. O dabar jie abu, Rāma ir Hanumānas – Arjunos kovos vežime, pasiryžę jam pagelbėti. Viešpats Kṛṣṇa – tai Pats Rāma, o kur Viešpats Rāma, ten Jo amžinasis tarnas Hanumānas ir amžinoji sutuoktinė, sėkmės deivė Sītā. Tad Arjunai nebaisūs jokie priešai. Maža to, Pats juslių valdovas Viešpats Kṛṣṇa jam vadovauja. Taigi Arjuna lengvai gali gauti gerą patarimą bet kokiu kautynių strategijos ir taktikos klausimu. Tokios palankios sąlygos, kurias Viešpats sudaro Savo amžinam bhaktui – tikros pergalės ženklas.