Synonyms Index

tāmra-parṇī — Tāmraparṇī — VERSOS 17-18
tāmraparṇī — el río Tāmraparṇī — VERSOS 35-36
tāmraparṇī — al río llamado Tāmraparṇī — Verso 218
tāmraparṇī — en el río Tāmraparṇī — Verso 219
tāmraparṇī-tīre — a orillas del río Tāmraparṇī — Verso 219