Synonyms Index

juhoṣi — ofrezcas — TEXTO 27
juhoṣi — tú ofrezcas en sacrificio — Verso 60