Synonyms Index

apaśyam — podía ver — VERSO 17
apaśyam — lo vi a Él — VERSO 19
apaśyam — he visto — VERSO 44
apaśyamānāḥ — sin ver — VERSO 10
apaśyamānaḥ — no habría de encontrarse — VERSO 7
apaśyamānaḥ — sin poder ver — VERSO 16, VERSO 34
apaśyamānaḥ — mientras no observaba — VERSO 21
apaśyamānaḥ — sin ver al Señor Viṣṇu — VERSO 11
prapaśyāmaḥ — podemos ver — VERSO 35
prapaśyāmi — veo — TEXTO 8