SB 9.22.30-31

sahadeva-suto rājañ
chrutakarmā tathāpare
yudhiṣṭhirāt tu pauravyāṁ
devako 'tha ghaṭotkacaḥl
bhīmasenād dhiḍimbāyāṁ
kālyāṁ sarvagatas tataḥ
sahadevāt suhotraṁ tu
vijayāsūta pārvatī
Palabra por palabra: 
sahadeva-sutaḥ — el hijo de Sahadeva; rājan — ¡oh, rey!; śrutakarmā — Śrutakarmā; tathā — así como; apare — otros; yudhiṣṭhirāt — de Yudhiṣṭhira; tu — en verdad; pauravyām — en el vientre de Pauravī; devakaḥ — un hijo llamado Devaka; atha — así como; ghaṭotkacaḥ — Ghaṭotkaca; bhīmasenāt — de Bhīmasena; hiḍimbāyām — en el vientre de Hiḍimbā; kālyām — en el vientre de Kālī; sarvagataḥ — Sarvagata; tataḥ — a continuación; sahadevāt — de Sahadeva; suhotram — Suhotra; tu — en verdad; vijayā — Vijayā; asūta — fue madre de; pārvatī — la hija del rey de los Himalayas.
Traducción: 
¡Oh, rey!, el hijo de Sahadeva fue Śrutakarmā. Además, Yudhiṣṭhira y sus hermanos también tuvieron hijos con otras esposas. Yudhiṣṭhira engendró a Devaka en el vientre de Pauravī; Bhīmasena engendró a Ghaṭotkaca en su esposa Hiḍimbā, y a Sarvagata en su esposa Kālī; y Sahadeva tuvo un hijo, Suhotra, con su esposa Vijayā, la hija del rey de las montañas.