SB 5.20.15

teṣāṁ varṣeṣu sīmā-girayo nadyaś cābhijñātāḥ sapta saptaiva cakraś catuḥśṛṅgaḥ kapilaś citrakūṭo devānīka ūrdhvaromā draviṇa iti rasakulyā madhukulyā mitravindā śrutavindā devagarbhā ghṛtacyutā mantramāleti.
Palabra por palabra: 
teṣām — todos esos hijos; varṣeṣu — en las regiones; sīmā-girayaḥ — montañas fronterizas; nadyaḥ ca — así como ríos; abhijñātāḥ — conocidos; sapta — siete; sapta — siete; eva — ciertamente; cakraḥ — Cakra; catuḥ-śṛṅgaḥ — Catuḥśṛṅgaḥ; kapilaḥ — Kapila; citrakūṭaḥ — Citrakūṭa; devānīkaḥ — Devānīka; ūrdhva-romā — ¶rdhvaromā; draviṇaḥ — Draviṇa; iti — así; rama-kulyā — Rasakulyā; madhu-kulyā — Madhukulyā; mitra-vindā — Mitravindā; śruta-vindā — Śrutavindā; deva-garbhā — Devagarbhā; ghṛta-cyutā — Ghṛtacyutā; Mantra-mālā — mantra-mālā; iti — .
Traducción: 
Esas siete islas están separadas por siete montañas, que reciben los nombres de Cakra, Catuḥśṛṅgaḥ, Kapila, Citrakūṭa, Devānīka, ¶rdhvaromā y Draviṇa. También hay siete ríos: Rasakulyā, Madhukulyā, Mitravindā, Śrutavindā, Devagarbhā, Ghṛtacyutā y Mantramālā.