SB 5.2.19

tasyām u ha vā ātmajān sa rāja-vara āgnīdhro nābhi-kiṁpuruṣa-
harivarṣelāvṛta-ramyaka-hiraṇmaya-kuru-bhadrāśva-ketumāla-
saṁjñān nava putrān ajanayat.
Palabra por palabra: 
tasyām — en ella; u ha — ciertamente; ātma-jān — hijos; saḥ — él; rāja-varaḥ — el mejor de los reyes; āgnīdhraḥ — Āgnīdhra; nābhi — Nābhi; kiṁpuruṣa — Kiṁpuruṣa; hari-varṣa — Harivarṣa; ilāvṛta — Ilāvṛta; ramyaka — Ramyaka; hiraṇmaya — Hiraṇmaya; kuru — Kuru; bhadrāśva — Bhadrāśva; ketu-māla — Ketumāla; saṁjñān — llamados; nava — nueve; putrān — hijos; ajanayat — engendró.
Traducción: 
Mahārāja Āgnīdhra, el mejor de los reyes, engendró nueve hijos en el vientre de Pūrvacitti. Sus nombres fueron: Nābhi, Kiṁpuruṣa, Harivarṣa, Ilāvṛta, Ramyaka, Hiraṇmaya, Kuru, Bhadrāśva y Ketumāla.