CC Antya 7.165

caitanya-prabhura līlā ke bujhite pāre?
eka-līlāya vahe gaṅgāra śata śata dhāre
Palabra por palabra: 
caitanya-prabhura līlā — los pasatiempos del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; ke — quién; bujhite pāre — puede entender; eka-līlāya — en una actividad; vahe — manan; gaṅgāra — del Ganges; śata śata dhāre — miles de ramas.
Traducción: 
Nadie puede entender los pasatiempos de Śrī Caitanya Mahāprabhu. Son como el Ganges, pues de una sola de Sus actividades manan miles de ramas.