CC Antya 2.102

‘choṭa-haridāsa’ nāma prabhura kīrtanīyā
tāhāre kahena ācārya ḍākiyā āniyā
Palabra por palabra: 
choṭa-haridāsa nāma — un devoto llamado Choṭa Haridāsa; prabhura kīrtanīyā — que cantaba canciones para Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhāre — a él; kahena — dice; ācārya — el ācārya; ḍākiyā āniyā — llamándolo a su casa.
Traducción: 
Un devoto llamado Choṭa Haridāsa solía cantar para Śrī Caitanya Mahāprabhu. Bhagavān Ācārya le llamó a su casa y le dijo lo siguiente.