CC Antya 13.53

“kāhāṅ pāilā tumi ei rātula vasana?”
‘mukunda-sarasvatī’ dila,—kahe sanātana
Palabra por palabra: 
kāhāṅ — dónde; pāilā — has conseguido; tumi — tú; ei — esa; rātula vasana — tela roja; mukunda-sarasvatī dila — Mukunda Sarasvatī dio; kahe sanātana — contestó Sanātana.
Traducción: 
«¿Dónde has conseguido esa tela rojiza que llevas en la cabeza?», preguntó Jagadānanda. Sanātana Gosvāmī contestó: «Me la ha dado Mukunda Sarasvatī».