CC Antya 12.9

kulīna-grāma-vāsī āra yata khaṇḍa-vāsī
ekatra mililā saba navadvīpe āsi’
Palabra por palabra: 
kulīna-grāma-vāsī — los habitantes de Kulīna-grāma; āra — así como; yata — todos; khaṇḍa-vāsī — los habitantes de Khaṇḍa; ekatra — en un lugar; mililā — se reunieron; saba — todos ellos; navadvīpe āsi’ — yendo a Navadvīpa.
Traducción: 
En Navadvīpa se juntaron también los habitantes de Kulīna-grāma y Khaṇḍa.