CC Antya 12.32

ānandita śivānanda kare samādhāna
ācāryādi-vaiṣṇavere dilā vāsā-sthāna
Palabra por palabra: 
ānandita — complacido; śivānanda — Śivānanda Sena; kare samādhāna — comenzó a organizarlo todo; ācārya-ādi-vaiṣṇavere — a todos los vaiṣṇavas, comenzando por Advaita Ācārya; dilā — dio; vāsā-sthāna — alojamiento.
Traducción: 
Muy complacido con el comportamiento de Nityānanda Prabhu, Śivānanda Sena se dedicó a buscar alojamiento para todos los vaiṣṇavas, comenzando por Advaita Ācārya.