CC Antya 11.80

vāṇīnātha paṭṭanāyaka prasāda ānilā
kāśī-miśra aneka prasāda pāṭhāilā
Palabra por palabra: 
vāṇīnātha paṭṭanāyaka — Vāṇīnātha Paṭṭanāyaka; prasāda — prasādam; ānilā — trajo; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; aneka prasāda — prasādam de diversos tipos; pāṭhāilā — envió.
Traducción: 
Además de Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, también Vāṇīnātha Paṭṭanāyaka y Kāśī Miśra enviaron grandes cantidades de prasādam.