CC Ādi 7.154

prabhuke dekhite āise sakala sannyāsī
prabhura praśaṁsā kare saba vārāṇasī
Palabra por palabra: 
prabhuke — a Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhite — para ver; āise — vinieron; sakala — todos; sannyāsī — los sannyāsīs māyāvādīs; prabhura — del Señor Caitanya Mahāprabhu; praśaṁsā — alabanza; kare — hacen; saba — toda; vārāṇasī — la ciudad de Vārāṇasī.
Traducción: 
Tras estos hechos, muchos sannyāsīs māyāvādīs de Vārānāsī fueron a ver al Señor, y toda la ciudad Le glorificaba.