CC Ādi 1.14

pañca-tattvātmakaṁ kṛṣṇaṁ bhakta-rūpa-svarūpakam
bhaktāvatāraṁ bhaktākhyaṁ namāmi bhakta-śaktikam
Palabra por palabra: 
pañca-tattva-ātmakam — comprendiendo los cinco temas trascendentales; kṛṣṇam — al Señor Kṛṣṇa; bhakta-rūpa — en la forma de un devoto; sva-rūpakam — en la expansión de un devoto; bhakta-avatāram — en la encarnación de un devoto; bhakta-ākhyam — conocido como devoto; namāmi — yo ofrezco reverencias; bhakta-śaktikam — la energía de la Suprema Personalidad de Dios, que proporciona energía al devoto.
Traducción: 
Ofrezco reverencias al Señor Supremo, Kṛṣṇa, que no es diferente de Sus aspectos como devoto, como encarnación devocional, manifestación devocional, devoto puro y energía devocional.