Verse Index

adhunā cāśritā maghāḥ SB 12.2.27-28
adhunā putriṇāṁ tāpo SB 6.15.21-23
adhunā sādhv asādhu vā SB 10.48.35
adhunā śāpa-nirmuktau SB 7.1.46
adhunā śrī-madāndhākṣā SB 10.84.63
adhunaiṣo 'bhijin nāma SB 3.18.27
adhunāpi vayaṁ sarve SB 10.54.15
adhunāsanam āsthitaḥ SB 10.49.17
adhunāste sva-rāḍ iva SB 8.13.14
adhunāvadya-karmaṇā SB 10.85.48-49
adhuneha mahā-bhāga SB 6.1.6
ādhunika āmāra śāstra, vicāra-saha naya Ādi 17.169
adhvany amuṣminn ajayā niveśito SB 5.13.19
adhvany amuṣminn ima upasargās tathā sukha-duḥkha-rāga-dveṣa-bhayābhimāna-pramādonmāda-śoka-moha-lobha-mātsaryerṣyāva-māna-kṣut-pipāsādhi-vyādhi-janma-jarā-maraṇādayaḥ. SB 5.14.27
adhvany amuṣminn uru-kṛcchra-vitta- SB 5.13.13
adhvany urukrama-parigraham aṅga rakṣan SB 1.15.20
adhvaryave pratīcīṁ vā SB 9.11.2
adhvaryave pratīcīṁ vai SB 9.16.21-22
adhvaryuṇā hūyamāne SB 4.4.33
adhvaryuṇātta-haviṣā SB 4.7.18
adhyagān mahad ākhyānaṁ SB 1.7.11
adhyagān mahad-ākhyānaṁ Madhya 24.117
ādhyāḥ kuṭumbino hṛṣṭā SB 12.3.23
adhyakṣo 'vasthito guhām SB 2.9.25
adhyāpayat saṁhitāṁ svāṁ SB 12.6.54-56
adhyarhaṇīyāsanam āsthitaṁ paraṁ SB 2.9.17
adhyāsīnaṁ ca tān viprāṁś SB 10.78.23
adhyāsitaḥ sakala-loka-namaskṛtaṁ yat SB 3.9.18
adhyāsitāṁ pūrvatamair mahadbhiḥ Madhya 3.6
adhyāsitāṁ pūrvatamair maharṣibhiḥ SB 11.23.57
adhyāste pratiloma-jaḥ SB 10.78.24
adhyāste sarva-dhiṣṇyebhyaḥ SB 7.3.9-10
adhyāste sma tri-piṣṭapam SB 7.4.8
adhyātma-dīpam atititīrṣatāṁ tamo 'ndham SB 1.2.3
adhyātma-jñāna-nityatvaṁ Bg 13.8-12
adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ Bg 15.5
adhyātma-pārokṣyam idaṁ SB 4.29.85
adhyātma-śikṣayā gopya SB 10.82.47
adhyātma-vid brahma-gatiṁ labheta SB 7.7.21
adhyātma-vidyā vidyānāṁ Bg 10.32
adhyātma-yoga-grathitaṁ tavoktam SB 5.12.3
adhyātma-yoga uta yogibhir ātma-māyāṁ SB 11.6.11
adhyātma-yogena vivikta-sevayā SB 5.5.10-13
adhyātmam abudhasyeha SB 6.5.17
adhyātmaṁ karma cākhilam Bg 7.29
ādhyātmikādi tāpa-traya tāre jāri’ māre Madhya 22.13
ādhyātmikādibhir duḥkhair SB 7.13.31
ādhyātmikam aśeṣataḥ SB 7.10.45
ādhyātmikānuśravaṇān SB 3.29.18
adhyayana-līlā prabhura dāsa-vṛndāvana Ādi 15.7
adhyeṣyate ca ya imaṁ Bg 18.70
āḍhyo 'bhijanavān asmi Bg 16.13-15
adhyuvāsākhilarddhimat SB 7.4.8
ādi-catur-vyūha—iṅhāra keha nāhi sama Madhya 20.189
ādi-daityo hiraṇyākṣo SB 3.14.2
ādi-devaḥ satāṁ gatiḥ SB 12.10.18
ādi-devam ajaṁ vibhum Bg 10.12-13
ādi-līlā-madhye prabhura yateka carita Ādi 13.15
ādi-līlā-sūtra likhi, śuna, bhakta-gaṇa Ādi 13.51
‘ādi-līlā’, ‘madhya-līlā’, ‘antya-līlā’ āra Madhya 1.21
ādi-madhyāvasāneṣu SB 12.13.11-12
ādi-mūrtir ahaṁ parā SB 11.16.32
ādi-pūruṣa ivācala-bhūtiḥ SB 10.35.8-11
ādi-rājaḥ sahātmajaḥ SB 3.21.45-47
ādi-rājasya sattama SB 3.13.3
ādi-rājāya sat-kṛtāḥ SB 4.19.41
ādi-rājena pūjitāḥ SB 4.22.48
’ādi-vasyā’ ei strīre nā kara varjana Antya 14.26
ādideśāravindākṣa SB 3.4.19
adīdṛśo yad vapur adbhutaṁ hi naḥ SB 8.24.30
adīna-līlā-hasitekṣaṇollasad- SB 2.2.12
ādīpanaṁ sva-gātrāṇāṁ SB 3.30.25
ādīpya cānumaraṇe SB 4.28.50
ādir anto 'ntaraṁ bahiḥ SB 10.82.45
ādir anto yadā yasya SB 11.24.18
adīrgha-bodhāya vicakṣaṇaḥ svayaṁ SB 10.81.37
adīrgha-darśanaṁ kṣudraṁ SB 10.56.40-42
ādiśa tvaṁ dvija-śreṣṭha SB 8.16.23
ādiśat saha sṛñjayaiḥ SB 10.72.13
ādiṣṭā prabhuṇāṁśena SB 10.1.25
ādiśya putrān agamat SB 4.29.81
aditer dhiṣṭhitaṁ garbhaṁ SB 8.17.24
aditiṁ ca śaśaṁsire SB 8.23.26-27
aditir ditir danuḥ kāṣṭhā SB 6.6.24-26
aditir durlabhaṁ labdhvā SB 8.17.21
āditsor anna-pānānām SB 2.10.29
adityā āśrama-padaṁ SB 8.18.9-10
āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt Bg 8.9
ādityā vasavo rudrā SB 8.13.4
ādityā vasavo 'śvinau SB 11.6.2-4
āditya-viśve vasavo 'tha sādhyā SB 6.3.14-15
ādityair ṛbhubhir nṛpa SB 6.7.2-8
adityaivaṁ stuto rājan SB 8.17.11
adityām āsa kaśyapāt SB 10.3.42
ādityānām ahaṁ viṣṇū SB 11.16.13
ādityānām ahaṁ viṣṇur Bg 10.21
ādityānām avarajo SB 8.13.6
ādityānāṁ bhayāvaham SB 6.18.69
ādityasya vibhūtayaḥ SB 12.11.45
ādityo 'stam upeyivān SB 10.42.23