Verse Index

acodayad dhasti-rathāśva-pattibhir SB 9.15.30
acyuta-priya-bāndhavāḥ SB 4.12.37
acyuta-priya-ceṣṭitam SB 4.12.46
acyutānanda nāce tathā, āra saba gāya Madhya 13.45
acyutānanda-prāya, caitanya—jīvana yāṅhāra Ādi 12.76
acyutānanda—advaita-ācārya-tanaya Ādi 10.150
acyutānanda—baḍa śākhā, ācārya-nandana Ādi 12.13
acyutera yei mata, sei mata sāra Ādi 12.75
ādā, lavaṇa, lembu, dugdha, dadhi, khaṇḍa-sāra Antya 10.135-136
adabhra-dayayā dṛṣṭyā SB 3.15.9
adabhra-premormi-sphurita-naṭanollāsa-vivaśaḥ Madhya 13.207
adadad yasya pitaro SB 6.9.2
ādade vigata-spṛhaḥ SB 9.19.21
ādade vitathodyamaḥ SB 10.59.21
ādadhe sahadevayā SB 9.24.52
ādadhe tvayi cātmajam SB 9.24.34
ādadīran nilayanaṁ SB 6.7.23
ādaduḥ sa-śaraṁ cāpaṁ SB 10.83.21
adahad vahnim utsṛjan SB 10.67.3
āḍāilera ghāṭe naukā āsi’ uttarila Madhya 19.83
adambho brahma-sevanam SB 11.17.18
adān me jñānam aiśvaryaṁ SB 1.5.39
adanaṁ hima-mardanam SB 3.26.40
ādānaṁ pārijātasya SB 12.12.38
ādānaṁ saha bhāryayā SB 10.37.15-20
ādānam ubhayāśrayam SB 2.10.24
adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ SB 7.5.30
adāntasyāvinītasya SB 10.78.25-26
adanti caikaṁ phalam asya gṛdhrā SB 11.12.22-23
adanty atibalā vīra SB 8.24.24
ādaraḥ paricaryāyāṁ SB 11.19.20-24, Madhya 11.29-30
ādarśair aṁśukaiḥ sragbhiḥ SB 9.11.28
adarśanaṁ sva-śirasaḥ SB 10.42.28-31
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā Antya 20.47
adarśane poḍe mana, kemane pāba daraśana, Madhya 2.60
adarśanīyān api nīca-jātīn Madhya 11.47
adāt karmaṇi maṣṇāre SB 9.20.28
adattam avarundhīta SB 10.68.28
ādatte gṛha-pālavat SB 1.13.23
ādattodyata-kārmukaḥ SB 4.19.26
adattvā bhuktavāṁs tasya SB 9.4.45
ādātuṁ svajana-manāṁsy udāra-vīryaḥ SB 5.25.10
ādau bhagavatā yathā SB 6.1.1
ādau gṛhītam avatāra-śataika-bījaṁ SB 3.9.2
ādau kṛta-yuge varṇo SB 11.17.10
ādau kṛta-yuge 'yuge SB 11.24.2
ādau loka-sisṛkṣayā SB 1.3.1, Ādi 5.84, Madhya 20.266
ādau mālā advaitere svarūpa parāila Madhya 11.78
ādau prakaṭa karāya mātā-pitā—bhakta-gaṇe Madhya 20.379
ādau sanāt sva-tapasaḥ sa catuḥ-sano 'bhūt SB 2.7.5
ādau saṅgaṁ ca sādhuṣu SB 11.3.23
ādau śraddhā tataḥ sādhu- Madhya 23.14-15
ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo ‘tha bhajana-kriyā Antya 3.251
ādau tumi śuna, yadi tomāra mana māne Antya 5.100
ādāv abhūc chata-dhṛtī rajasāsya sarge SB 11.4.5
ādāv ante ca madhye ca SB 11.19.16
ādāv ante ca madhye ca hariḥ sarvatra gīyate Ādi 7.131
ādāv ante janānāṁ sad SB 7.15.57
ādāv ante 'pi ca sattvānāṁ SB 6.16.36
ādāya bāla-gaja-līla ivekṣu-yaṣṭiṁ SB 9.10.6-7
ādāya dvija-dārakān SB 10.89.60-61
ādāya meṣāv āyāntaṁ SB 9.14.31
ādāya muṣalaṁ yayuḥ SB 11.1.18
ādāya pitarau ca naḥ SB 11.30.48
ādāya pramadottamā SB 9.20.19
ādāya ratham āgamat SB 10.45.42-44
ādāya ratham āruhya SB 10.46.7
ādāya śirasādṛtāḥ SB 7.2.13
ādāya tata āvṛttaḥ SB 6.1.58-60
ādāya tatra vijahāra ha veda-mārgān SB 2.7.12
ādāya vāsasācchannaḥ SB 10.57.40
ādāya viśikhāñ chitān SB 9.6.15-16
ādāya vyasṛjan kecit SB 10.83.22
ādāyāgāt sva-pitaraṁ SB 10.28.9
ādāyāntar adhād yas tu SB 3.2.11
ādāyauṣadhi-vīrudhaḥ SB 8.24.42
ādāyopāyanaṁ bhūri SB 10.39.33
adbhir gandhākṣatair dhūpair SB 10.53.47-48
adbhuta caitanya-līlāya yāhāra viśvāsa Ādi 17.309
adbhuta-dayālu caitanya—adbhuta-vadānya! Antya 17.68
‘adbhuta-guṇā’—ei punar-ātta dūṣaṇa Ādi 16.66
adbhuta nigūḍha premera mādhurya-mahimā Antya 17.67
adbhuta premera vanyā duṅhāra uthalila Madhya 9.292
adbhuta, ananta, pūrṇa mora madhurimā Ādi 4.138
adbhutaṁ roma-harṣaṇam Bg 18.74, SB 10.63.7
adbhutānīha yāvanti SB 10.41.4
adeha-stho 'pi deha-sthaḥ SB 11.11.8
adeśa-kāle yad dānam Bg 17.22
ādeśe 'haṁ bhagavato SB 3.13.14
adhaḥ-śayānasya śiśor ano 'lpaka- SB 10.7.7
adhama jīva muñi, more ha-ilā sadaya Madhya 17.77
adhama jīvere caḍhāila ūrdhva-sīmā Ādi 5.158
adhama-kākere kailā garuḍa-samāna Madhya 17.79
adhama patita pāpī āmi dui jana Madhya 1.196
“adhama yavana-kule kena janma haila Madhya 16.181
“adhama, pāmara mui hīna jīvādhama! Antya 6.128
adhamere dila prabhu-nityānanda-dayā Ādi 5.230
adhamo 'śraddhayā kuryād SB 9.18.44
adhanā abahu-prajāḥ SB 10.90.39
adhanā api te dhanyāḥ SB 4.22.10