Synonyms Index

vyanayat — destroyed — SB 9.10.6-7