Synonyms Index

tūṣṇīm — silently — SB 3.1.21, SB 8.7.4, SB 10.20.9, SB 10.29.29, SB 10.69.20-22, SB 10.75.39
tūṣṇīm — dead silent — SB 3.2.4
tūṣṇīm — being silent — SB 5.10.6, SB 6.7.9
tūṣṇīm — completely silent — SB 7.4.41
tūṣṇīm — was silent — SB 10.89.12
tūṣnīm — quiet — SB 10.20.40
tuṣṇīm — silent — SB 10.79.24
tuṣṇīm — silently — SB 11.30.27
tūṣṇīm āsan — remained silent — SB 8.9.22
tūṣṇīm babhūva — He remained silent — SB 5.5.29