Synonyms Index

ikṣvāku-tanayaḥ — the son of Mahārāja Ikṣvāku — SB 9.13.1
ikṣvāku-tanayaḥ — a son of Ikṣvāku — SB 10.64.10
māndhātṛ-tanayaḥ — the son of King Māndhātā — SB 10.51.14
pūtanāyāḥ — of the witch Pūtanā — SB 10.26.4
ṛcīka-tanayaḥ — the son of Ṛcīka (Jamadagni) — SB 12.11.43
sumatyāḥ tanayāḥ — the sons born of Queen Sumati — SB 9.8.8
śvaphalka-tanayaḥ — Akrūra, the son of Śvaphalka — SB 10.38.24
śvaphalka-tanayaḥ — the son of Śvaphalka — SB 10.57.40
tanayaḥ — son — SB 6.6.6, SB 8.24.11, SB 9.21.31-33, SB 9.24.19
tanayaḥ — a son — SB 9.6.30, SB 9.13.22, SB 9.21.24, SB 9.23.14
tanayaḥ — Tanaya — SB 9.15.4
tanayāḥ — who were the sons — SB 8.1.29
tanayāḥ — the sons — SB 8.13.11
tanayāḥ — sons — SB 9.22.35, SB 9.24.47-48, SB 10.61.18, SB 11.30.38
tat-tanayaḥ — one son of Devatājit — SB 5.15.3
tat-tanayaḥ — his son — SB 7.10.28
tat-tanayaḥ — the son of Jayasena — SB 9.22.10
vasiṣṭha-tanayāḥ — the sons of Vasiṣṭha — SB 8.1.24