Synonyms Index

surabhiḥ — fragrant — SB 5.2.11, SB 10.15.25
surabhiḥ — Surabhi — SB 6.6.24-26
surabhiḥ — mother Surabhi — SB 10.27.1, SB 10.27.22-23
surabhiḥ — the mother of the cows, Surabhi — SB 10.27.18
surabhīḥ — surabhi cows — CC Adi 5.22, Bs 5.29
surabhiḥ uvāca — Surabhi said — SB 10.27.19