Synonyms Index

aśāśvatam — temporary — Bg 8.15
kṛśāśvāt — from Kṛśāśva — SB 9.2.35-36
śaśvat — again and again — SB 1.8.25
śaśvat — eternal — SB 2.7.47, SB 3.28.17
śaśvat — forever — SB 3.9.2
śaśvat — eternally — SB 3.9.14, SB 3.15.17, SB 8.17.9, SB 11.5.10, CC Madhya 20.312
śaśvat — perpetual — SB 6.9.9
śaśvat — constantly, eternally — SB 9.9.46
śaśvat — constant — SB 10.18.4
śaśvat — perpetually — SB 10.31.1, SB 10.70.28, SB 10.73.14
śaśvat — continuously — SB 10.58.10, SB 10.62.23-24, CC Antya 1.163
śaśvat — always (at the time of practicing and at the time of achieving the goal) — CC Madhya 22.19
śaśvat-harita — of evergreen — SB 3.22.29-30
śaśvat-śāntim — lasting peace — Bg 9.31
śāśvata-dharma-goptā — maintainer of the eternal religion — Bg 11.18
śāśvatāḥ — eternal — Bg 1.42
śāśvataḥ — permanent — Bg 2.20
śāśvataḥ — eternal — SB 6.15.7
śāśvatam — eternal — Bg 10.12-13, Bg 18.62
śāśvatam — the eternal — Bg 18.56
śāśvatam — without being subjected to the control of time — CC Madhya 21.51, CC Madhya 21.88
śāśvatasya — of the eternal — Bg 14.27
śāśvate — of the Vedas — Bg 8.26
śāśvatī — eternal — SB 6.16.51
śāśvatībhyaḥ — immemorial — Iso mantra 8
śāśvatīḥ — many — Bg 6.41
śāśvatīḥ — eternal — SB 1.18.11
śāśvatīḥ — forever — SB 4.21.48
śāśvatīḥ — practically eternally — SB 4.28.27
śāśvatīḥ samāḥ — for many years — SB 9.14.19