Synonyms Index

bhagavān śarvaḥ — Lord Śiva — SB 12.10.35
sa-śarvaḥ — with Lord Śiva — SB 8.6.3-7
sarvaḥ — all — Bg 3.5, SB 11.24.16, SB 12.10.36
sarvaḥ — everything — Bg 11.40
sarvaḥ — everyone — SB 10.4.21
sarvaḥ — entire — SB 10.74.22
sarvaḥ — all these — SB 11.25.30
sarvāḥ — all over — SB 1.7.31
sarvāḥ — one and all — SB 1.17.10-11
sarvāḥ — everything — SB 7.14.16, SB 7.15.17
sarvāḥ — all such activities — SB 7.15.28
sarvāḥ — all kinds of — SB 8.6.22-23, SB 8.24.34-35
sarvāḥ — all (the nights) — SB 10.33.25
sarvāḥ — all the collections — SB 12.7.6
śarvaḥ — Lord Śiva — SB 4.7.50, SB 8.23.6, SB 8.23.26-27, SB 9.1.25, SB 10.41.15, SB 10.71.8