Synonyms Index

saṁvādaḥ — discussion — SB 1.4.7, SB 3.1.3
saṁvādaḥ — news — SB 2.10.49-50
saṁvādaḥ — conversation — SB 3.33.36
saṁvādaḥ — the discussion — SB 6.1.20, SB 12.12.8, SB 12.12.42-43
saṁvādaḥ — the conversation — SB 12.12.6, SB 12.12.7, SB 12.12.13
saṁvādaḥ — his conversation — SB 12.12.14-15
saṁvādāḥ — associating regularly — SB 12.3.37