Synonyms Index

paramayā — supreme — SB 1.2.22, SB 7.10.40, SB 8.6.29, SB 10.39.56-57, SB 10.84.41
paramayā — most excellent — SB 3.23.6
paramayā — unalloyed — SB 4.29.36-37, SB 8.16.25
paramayā — with severe — SB 5.26.15
paramayā — great — SB 6.18.27-28, SB 7.7.14
paramayā — by supreme — SB 8.23.25
paramayā — superexcellent — SB 10.10.28
paramayā — sincere — SB 10.81.18
paramayā — with transcendental — SB 11.30.11
paramayā — transcendental — SB 11.31.4