Synonyms Index

magnaḥ — set — SB 4.10.14
magnaḥ — drowned — SB 4.23.6
magnaḥ — being merged — SB 4.28.27
magnaḥ — being absorbed — SB 5.14.20
magnaḥ — merged completely — SB 9.6.39-40
magnaḥ — submerged — SB 11.18.4
magnaḥ — drowning — SB 12.9.17-18
magnāḥ — who are immersed — SB 8.3.20-21
magnāḥ — submerged — SB 10.22.13, SB 10.28.16
magnāḥ — absorbed — CC Adi 5.39
nimagnaḥ — absorbed in — SB 3.2.4
nimagnaḥ — merged — CC Antya 5.1
nimagnaḥ — dove — CC Antya 18.1
unmagnāḥ — emerged — SB 6.4.4