Synonyms Index

madhoḥ — from Madhu — SB 5.15.14-15
madhoḥ — of Madhu — SB 9.11.13-14, SB 9.23.29
madhoḥ vanam — the land of Mathurā — SB 1.10.26
madhoḥ vanam — the forest known as Madhuvana — SB 4.9.1