Synonyms Index

kuṇḍam — bathing place — CC Adi 4.215, CC Madhya 8.99
kuṇḍam — lake — CC Madhya 18.8, NoI: verse 11
mucukundam — Mucukunda — SB 9.6.38
mucukundam — to Mucukunda — SB 10.51.16
mukundam — Lord Kṛṣṇa, the deliverer — SB 2.3.21
mukundam — unto Mukunda — SB 8.8.23
mukundam — Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead — SB 9.4.25
mukundam — at Mukunda, Lord Śrī Kṛṣṇa — SB 10.13.64
mukundam — Kṛṣṇa — SB 10.58.2
mukundam — Lord Kṛṣṇa — SB 10.59.22, SB 10.82.17
mukundam — to Lord Kṛṣṇa — SB 10.78.4
mukundam — Mukunda — SB 11.5.41, CC Madhya 22.141
rādhā-kuṇḍam — a place called Rādhā-kuṇḍa — NoI: verse 9