Synonyms Index

ilāvṛta — Ilāvṛta — SB 5.2.19
ilāvṛtam — of Ilāvṛta-varṣa — SB 5.16.9
ilāvṛtam — through Ilāvṛta-varṣa — SB 5.16.17
ilāvṛtam — Ilāvṛta-varṣa — SB 5.16.19, SB 5.16.22
ilāvṛtam — the land known as Ilāvṛta-varṣa — SB 5.16.24
ilāvṛtam apareṇa — on the western side of Ilāvṛta-varṣa — SB 5.16.10
ilāvṛtam nāma — named Ilāvṛta-varṣa — SB 5.16.7
uttara-uttareṇa ilāvṛtam — further and further north of Ilāvṛta-varṣa — SB 5.16.8