Synonyms Index

dhanadasya — to Kuvera — SB 4.11.33