Synonyms Index

devakyā — Devakī — SB 10.1.29
devakyā — by Mother Devakī — SB 10.77.21
devakyāḥ — of Devakī, the mother of Kṛṣṇa — SB 10.1.8
devakyāḥ — born of Devakī — SB 10.2.4-5
devakyām — in the womb of Devakī — SB 1.1.12, SB 3.2.25, SB 9.24.53-55, SB 10.3.7-8
devakyām — of Devakī — SB 1.8.33
devakyām — from the womb of Devaki — SB 10.43.24