Synonyms Index

aṅgirāḥ — the sage Aṅgirā — SB 3.12.24
aṅgirāḥ — Aṅgirā — SB 6.14.14, SB 6.14.61, SB 6.15.12-15, SB 10.84.2-5, SB 12.11.37
aṅgirāḥ — Aṅgirā Ṛṣi — SB 6.15.17
aṅgirāḥ — with Aṅgirā Muni — SB 8.23.20-21
aṅgirāḥ — the great sage Aṅgirā — SB 9.6.2
aṅgiraḥ — the great sage Aṅgirā Muni — SB 8.8.27
aṅgiraḥ-pravara-sutam — the son of the brāhmaṇa descending from the Āṅgirā family — SB 5.9.13
aṅgiraḥ-pravarasya — who came in the dynasty of the great saint Aṅgirā — SB 5.9.1-2
aṅgiraḥ-sutaḥ — the son of Aṅgirā — SB 9.2.26
aṅgirāḥ uvāca — the great sage Aṅgirā said — SB 6.14.17
bhūta-aṅgiraḥ-kṛśāśvebhyaḥ — unto Bhūta, Aṅgirā and Kṛśāśva — SB 6.6.2
durvāsāḥ bhṛguḥ aṅgirāḥ — Durvāsā, Bhṛgu and Aṅgirā — SB 11.1.11-12
śrī-aṅgirāḥ uvāca — the great sage Aṅgirā said — SB 6.15.17