Synonyms Index

adīvyata — played — SB 10.61.27-28