Synonyms Index

abhijana — aristocratic family — SB 7.9.9
abhijana-vān — surrounded by aristocratic relatives — Bg 16.13-15
abhijānanti — they know — Bg 9.24
abhijānāti — does know — Bg 4.14
abhijānāti — can understand — Bg 7.25
abhijānāti — one can know — Bg 18.55
na abhijānāmi — I could not realize even until now — SB 9.19.12
na abhijānāti — does not know — Bg 7.13