SB 9.8.1

śrī-śuka uvāca
harito rohita-sutaś
 campas tasmād vinirmitā
campāpurī sudevo ’to
 vijayo yasya cātmajaḥ
Synonyms: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; haritaḥ — the king named Harita; rohita-sutaḥ — the son of King Rohita; campaḥ — by the name Campa; tasmāt — from Harita; vinirmitā — was constructed; campā-purī — the township known as Campāpurī; sudevaḥ — by the name Sudeva; ataḥ — thereafter (from Campa); vijayaḥ — by the name Vijaya; yasya — of whom (Sudeva); ca — also; ātma-jaḥ — the son.
Translation: 
Śukadeva Gosvāmī continued: The son of Rohita was Harita, and Harita’s son was Campa, who constructed the town of Campāpurī. The son of Campa was Sudeva, and his son was Vijaya.