SB 9.24.19

kukuro bhajamānaś ca
 śuciḥ kambalabarhiṣaḥ
kukurasya suto vahnir
 vilomā tanayas tataḥ
Synonyms: 
kukuraḥ — Kukura; bhajamānaḥ — Bhajamāna; ca — also; śuciḥ — Śuci; kambalabarhiṣaḥ — Kambalabarhiṣa; kukurasya — of Kukura; sutaḥ — a son; vahniḥ — Vahni; vilomā — Vilomā; tanayaḥ — son; tataḥ — from him (Vahni).
Translation: 
Kukura, Bhajamāna, Śuci and Kambalabarhiṣa were the four sons of Andhaka. The son of Kukura was Vahni, and his son was Vilomā.