SB 6.6.9

mauhūrtikā deva-gaṇā
 muhūrtāyāś ca jajñire
ye vai phalaṁ prayacchanti
 bhūtānāṁ sva-sva-kālajam
Synonyms: 
mauhūrtikāḥ — Mauhūrtikas; deva-gaṇāḥ — the demigods; muhūrtāyāḥ — from the womb of Muhūrtā; ca — and; jajñire — took birth; ye — all of whom; vai — indeed; phalam — result; prayacchanti — deliver; bhūtānām — of the living entities; sva-sva — their own; kāla-jam — born of time.
Translation: 
The demigods named the Mauhūrtikas took birth from the womb of Muhūrtā. These demigods deliver the results of actions to the living entities of their respective times.